Validatie van het taxatierapport

NWWI en TU VALIDATIE

Het Taxatie Instituut is een nieuwe ontwikkeling in de taxatie-wereld. Het eerste instituut dat werd opgericht was het NWWI. Het Nationale Woning Waarde Instituut werd in 2009 opgericht in samenwerking met banken en brancheverenigingen zoals de VBO, NVM, en LMV. Doel van het NWWI is het uitbannen van taxatiefraude middels het controleren van taxatierapporten en het zekerstellen van de plaatselijke bekendheid van de verschillende makelaars en taxateurs in de regio van de te taxeren woningen en appartementen. Vrij snel hierna zijn de meerdere Taxatie-Instituten actief geworden in de markt, o.a. de Taxateurs Unie, allen met het zelfde doel als het NWWI.

NHG via taxatie instituut

Of u via een taxatie instituut een taxatie moet (laten) aanvragen kan uw hypotheekadviseur u met zekerheid vertellen. Deze verplichting hangt namelijk af van uw geldverstrekker en het soort hypotheek dat u wilt afsluiten. Een hypotheek onder NHG moet in alle gevallen vergezeld gaan van een taxatie via o.a. één van validatie instituten.

De werkwijze van deze validatie instituten is eigenlijk in alle gevallen het zelfde. Iedere taxateur die wil worden ingeschreven moet lid zijn van een branche vereniging, ingeschreven zijn in het register van het NRVT en aantoonbaar voor een langere periode werkzaam zijn in de regio waarin hij of zij wil taxeren. De afstand van de vestigingsplaats van de taxateur tot de te taxeren woning mag niet meer zijn dan 20 kilometer.

Wat doet een Validatie Instituut

Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld huisnummer 18 in het rapport getaxeerd wordt op € 250.000,-- terwijl enkele maanden daarvoor huisnummer 20 verkocht is voor € 200.000,--. De taxateur moet in dit geval verklaren waarom er een verschil van € 50,000,-- is getaxeerd. Soms is dit eenvoudig omdat de eerste woning (18) is gemoderniseerd en uitgebouwd en de tweede (20) nog helemaal origineel.

Referentiewoningen
De taxatie instituten zorgen, middels een online taxatieprogramma dat aan de hand van postcode en een aantal type-indelingen, referentie objecten worden aangedragen die door hetzelfde programma worden voorzien van een rekenkundige waarde. Alle referentieobjecten samen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil in een buurt voor het type woning dat nu getaxeerd moet worden.

Taxatie wordt gevalideerd
Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de financiële instelling, de adviseur en de consument/opdrachtgever, die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier compleet te maken.